Hopp til innhold

Elbilmotstand – rasjonelt eller grinebitersk?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jeg er ingen ukritisk tilhenger av elbilfordelene. Jeg er likevel positiv til å beholde flere av dem en god stund til. Uten fordelene blir det ikke noe av elbilrevolusjonen.

KOMMENTAR: Det skriver Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender:

De siste dagene har jeg deltatt i en twitterdiskusjon om elbilfordeler. Det er tydelig to leirer, hvor det kan se ut som om det er vanskelig å få den andre parten til å anerkjenne noen av den andre partens argumenter (det er ofte ikke plass på 140 tegn).

Argumenter mot elbil

Siden jeg er tilhenger av å beholde elbilforeldene en stund til skal jeg starte med å anerkjenne noen av argumentene til de iherdige nei-til elbilfordel-twitrerne:

Elbiler er også miljøskadelige: De bruker mye plass, dekkene støyer, dekkene gir svevestøv og det er ikke plass til så mange biler i byene som vi har allerede nå. De gir utslipp under produksjon. Alt er sant.

Dessuten: Elbiltrenden gjør at beslutningstakere og folk flest kan få en feilaktig oppfating at elbilen gjør det lurt å fortsette å bygge nye motorveier, siden bilene kan bli klimanøytrale en gang i framtiden. Jeg anerkjenner at det kan være en svært problematisk effekt.

Og: De som kjøper elbiler har det som bil nummer 3, og har altfor mye penger. Det kan være sant. Og: De som kjøper elbiler tok tidligere bussen eller syklet til jobb, nå kjører de istedet. Det kan også være sant. Men de to tingene er neppe sant samtidig. Det fins også undersøkelser som tyder på at ingen av disse situasjonene er dominerende. Men det bør definitivt forskes mer på: Hvem er de, disse som lar seg lokke av miljøargumenter, avgiftslettelser, teknologifascinasjon, rekkeviddeangst og ladeutfordringer?

Urettferdig elbilfordeler

Et siste argument: Det er urettferdig at eibilene får så mange fordeler, siden vi som sykler (meg selv), går eller tar t-bane ikke opplever noen fordeler ved å gjøre noe som er langt mer miljøvennlig. Det er rett, det er urettferdig. Mye miljøpolitikk er urettferdig. De som rammes hardest av klimaendringer, får ingen penger fra de som forurenser. Likevel rammes de hardt, særlig de fattigste i verden.

Til oss nordboere som sykler, busser eller går til jobb vil jeg si: Get over it.

Dessuten: Det blir ikke bedre sykkelveier av at Tesla-eierne ikke lenger får momsfrie stereoanlegg. Det kommer ikke til å gå flere t-baner om det blir slutt på gratis p-plass til elbilene. Elbilfordelene blir borte om noen år, og i mellomtiden kommer det ikke mer penger til andre miljøtiltak om vi kutter disse fordelene. Slik er det. Og, sorry, men momsfritak på vanlige sykler gir neppe flere syklister til og fra jobb, like lite som avgiftsfrie joggeskoere får flere til å løpe. Vi har nok sykler og joggesko her til lands til å tidoble reiselengden. Det er ikke utstyret det står på.

Hvorfor sponse Tesla-eierne?

Ok, du aksepterer kanskje ikke denne logikken, og er stadig ikke overbevist. Du spør: Hvorfor i all verden skal vi sponse elbileierne med null mva, null avgift, masse ladestajoner, gratis bompenger og p-plasser når det fins mer miljøvennlige transportformer?? Og særlig: Hvorfor sponse Tesla-eierne?

Her er noen grunner: Elbilene kan kjøres uten klimagassutslipp. Bilene kan (og vil) snart også produseres uten klimagassutslipp, med mulig unntak av noen av innsatsfaktorene som skal fremskaffes før de kommer til fabrikken.

Elbilene kommer tre ganger så langt på samme energimengde som biler med flytende drivstoff. De slipper ikke ut all driten som bensin og særlig diesel gjør.

All trafikk bør på sikt elektrifiseres, både biler, vogntog, traktorer, gravemaskiner, ferjer, en gang også fly!? Omfanget av reiser og transport må reduseres, helt opplagt, men det kommer neppe til å bli null transport. Et sted må vi begynne, og hvorfor ikke starte med den transportformen som brukes mest og transporterer nordmenn overlegent flest kilometer innenriks?

Et nullutslippssamfunn hvor det ikke fins elektriske biler vil kanskje gjøre det umulig å bo i grisgrendte strøk, ihvertfall å produsere og frakte noe til og fra disse stedene. Både byene våre og verden som helhet vil være avhengig av slik fleksibel transport nokså lenge.

Ingen tid å miste

Vi har ikke tid til å vente på at all fossil strømproduksjon fases ut før vi får i gang overgangen til elbiler. Batteriene kan dessuten være med å lage fleksible energisystemer hvor du bruker bilbatteriene til lagring. Også utrangerte bilbatterier kan brukes til lagring av strøm når det ikke blåser eller solen ikke skinner.

Jeg er ingen ukritisk tilhenger av elbilfordelene. Jeg er likevel positiv til å beholde flere av dem en god stund til (et unntak: dersom de hindrer bussene i kollektivfeltet, legger jeg til grunn at de ikke lenger får bruke dem der det skjer). For meg er et par ting avgjørende viktig:

Uten fordelene blir det ikke noe av elbilrevolusjonen. Fortsatt velger 80% av norske nybilkjøpere å kjøpe fossilt brevne biler, selv om avgiftene på disse er nokså høyere sammenlignet en bil helt uten avgifter.

De som kjøper en elbil tar en sjanse, og de gjør faktisk en innsats for å bidra til en transport uten utslipp i framtiden. Selv om mange har ulik motivasjon, er resultatet av at mange velger elbil, at flere produsenter satser på elbiler. De fortjener en takk for det, folk som gjør en innsats får generelt for lite ros, det gjelder ikke minst syklister og de som har bosatt seg smart og klarer seg helt uten bil. Takk til dere også!

Tesla-sjef kan bli klimahelt

Tesla, ja, det er jo en luksusbil! Elon Musk som er hjernen bak bilen, kan bli en klimahelt, en person av det slaget verden trenger flere av for å løse klima- og miljøutfordringen. Ikke bare er Tesla på god vei til å lage et helt nytt bilmerke som slår an (det er ingen enkel oppgave), de er også i ferd med å endre hele bilbransjen. Alle må nå tenke gjennom hvilken fremtid de tror på: En fremtid hvor fossil energi skal drive bilene i årtiene fremover, eller en fremtid hvor forbrukere, myndigheter og andre bilprodusenter tvinger frem en utvikling hvor vi slutter å bruke biler som ødelegger klimaet vårt, og hvor det ikke er akseptabelt eller sågar mulig å kjøre rundt i biler drevet på fossil energi. Dersom de store bilprodusentene velger rett svar, kan endringene skje raskt! Derfor er motstanden mot, og noen ganger den utilslørte misunnelsen overfor, Teslaeierne fra de som sykler, jogger, går eller tar kollektivt til og fra jobb malplassert.

Selv om jeg sykler og aldri bruker bil til jobb, er det mange som ikke er som meg. De fleste faktisk. Jeg forsøker å omvende flere, men det kommer til å ta litt tid.

Istedet for å klage over at myndighetene tar grep for å få fjerne utslippene fra en av de største kildene til utslipp, nemlig prvatbilen, bør elbilmotstandere bruke eksemplet for det der er verdt: Bli med å kreve «elbilfordeler» på alle de andre feltene hvor vi må kutte utslipp og redde miljøet: Langdistansetog fremfor fly, billig og bedre kollektivtrafikk finansiert ved veiprising (de aller fleste bilene er stadig fossile) ingen skatt på sykkel eller månedskort betalt fra arbeidsgiver og full skatt på p-plasser ved jobben, elsykler uten mva, støtte til installasjon av solceller, osv, osv.

Stopp sytingen!

Det var noen ideer; kanskje har du flere forslag til hvordan vi kan eksportere elbilpolitikken til andre sektorer for å bidra til «gamechanger»-effekt andre steder? Husk at de mest attraktive forslagene er de som kan nå frem til politikerne og bli vedtatt. Politikere er som andre, de gjør ting som får dem til å se bra ut. Klagingen over at elbileiere får noen fordeler som andre ikke får, er, dersom ropene når frem til politikerne, bare en bekreftelse på at de aldri får noe igjen for å satse på miljø, folk klager uansett. Så, værsåsnill, stopp sytingen!

La oss heller jobbe for å kvitte oss med alle utslipp som ødelegger klimaet. Det haster, og vi trenger å gi folk troen på at det nytter. Da må vi heie frem tiltak som virker, slik elbilpolitikken faktisk gjør!