Hopp til innhold

Elbilistene i Vestfold og Telemark på lag

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lokallaget Vestfold og Telemark elbilforening er nå etablert. Under det første møtet ble det klart at ladeinfrastruktur engasjerer aller mest.

Oppstartsmøtet, dit hele 23 engasjerte elbilister fant veien, ble lagt til Vestfold Autos lokaler på Sem utenfor Tønsberg. Christina Bu og Ståle Frydenlund stilte fra administrasjonen i Norsk elbilforening, i tillegg til at nyvalgt styreleder i Oslo og Akershus elbilforening Geir Rognlien Elgvin var invitert som inspirator.

Generalsekretær Christina Bu innledet med blant annet status for elbilpolitikken og salget, og hva foreningen jobber mest med for tiden.

Hun anbefalte de frammøtte å sette sammen et interimstyre (se sammensetning nederst i saken), for deretter å avholde et årsmøte på nyåret.

– Alle medlemmer i Vestfold og Telemark, med registrert epostadresse, vil få invitasjon til årsmøtet. Administrasjonen i Elbilforeningen bidrar selvsagt med hjelp og informasjon i starten til alle nye lokallag, sa Bu.

– Glimrende oppmøte

Bu opplyste også om at nytt landsråd (for representanter fra lokalforeningene) og årsmøte i Norsk elbilforening vil bli arrangert helgen 24. – 26. april 2015 i nærheten av Oslo.

En inspirert Geir Rognlien Elgvin fikk ordet etter Bu. Slik oppsummerer han opplevelsen etterpå:

– Jeg synes det var et glimrende oppmøte, og mange engasjerte seg, sier Rognlien Elgvin, og legger til at det kom klart fram at den største utfordringen er manglende ladeinfrastruktur langs hovedveiene i regionen.

– Den er foreløpig fraværende. Til tross for at mange bor i regionen, er både Telemark og Vestfold også uten Tesla-superladere, sier Elgvin, og legger til at begge fylker har fergeruter til både Sverige og Danmark, og at lademuligheter på kaiene derfor er viktig.

Elgvin kom ellers med en klar oppfordring om å ha morsomme møter, med lett tone, og å sørge for enkel informasjonsutveksling internt i lokallaget.

Lading og kompetanseheving

Geir Elsebutangen fra Skien, som faktisk var den eneste telemarkingen på møtet, ble forespurt om å lede diskusjonen på det aller første møtet.

Forsamlingen kom med en rekke innspill til hva foreningen bør jobbe med i fortsettelsen. Først og fremst handler det om bedre ladeinfrastruktur og å bidra til kompetanseheving blant lokalpolitikere. Oppsummert:

Interimstyret ble enig om å arrangere et nytt møte mandag 1. desember, for å planlegge årsmøtet neste år. Elsebutangen tok initiativ til å organisere dette møtet, som trolig finner sted i Skien – forhåpentligvis med langt flere telemarkinger enn på oppstartsmøtet.

Disse meldte seg til interimstyret

blogg-20141126-interimstyre 800

Øvrige operative lokallag

PS. Vi arbeider videre for at de fleste fylker og regioner skal ha lokallag neste år. Ønsker du å bidra i din region? Ta kontakt (uforpliktende) med oss på epost.