Hopp til innhold

Elbilfordelene er ikke truet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KNAKongelig Norsk Automobilklub (KNA) har sendt ut en pressemelding med tittel «Varsler kutt i elbilfordeler», og hvor de skriver at KNA «frykter kutt i elbil-fordeler».

KNA henviser til Finansdepartementets uttalelse: «Det er imidlertid åpenbart at elbilene ikke kan beholde alle sine fordeler til evig tid». Norsk Elbilforening må si seg mer enig i statssekretær Lunds uttalelse enn i hvordan KNA tolker denne.

– Elbilistenes interesseforening har aldri ytret ønske om at alle dagens elbilfordeler skal bli permanente. Disse tiltakene er virkemidler for å få til et nødvendig teknologiskifte som kan gi oss byer uten støy og eksos, sier Snorre Sletvold, leder i Norsk Elbilforening.

– Elbilforeningen har foreslått en forutsigbar politikk, basert på dagens rammebetingelser, fram til 2020. Dette vil sikre en vellykket innfasing av elbiler gjennom at teknologiutvikling og økt volum bidrar til at elbilene blir konkurransedyktige ytelsesmessig og økonomisk. Slik har markedet trygge rammevilkår fram til vi begynner å redusere effekten av tiltakene. Men ikke før disse ikke lengre er nødvendige, fortsetter Sletvold.

Snorre SletvoldElbilforeningens beregninger viser at dagens elbilpolitikk er et rimelig tiltak for å oppnå tre viktige miljøgevinster: reduserte klimagassutslipp, bedre byluft og stillere byer. Over en tiårs periode må samfunnet gjøre en investering i markedet tilsvarende rundt 1 milliard kroner pr år. Noe som er en lav pris for å oppnå store miljø- og helsegevinster, fastslår lederen i Elbilforeningen.

– Vi antar at KNAs bakgrunn for utspillet er å bidra til at det skal bli flere elbiler og mindre forurensende trafikk. I så fall kokes det suppe på en spiker. Norsk elbilpolitikk har tverrpolitisk støtte. Fra Stortingets talerstol har finansministeren fastslått at det i inneværende stortingsperiode ikke blir endringer i avgiftspolitikken for elbiler. Lenger fram i tid kan ingen minister gi løfter.

– Det som er synd er at klimameldinga igjen er utsatt. For et samlet politisk miljø er den en utmerket anledning til å vise felles forutsigbarhet i arbeidet med å redusere utslippene fra veitrafikken, oppfordrer Sletvold.

– Istedenfor å spekulere i at elbilfordeler skal forsvinne, oppfordrer vi alle interesseforeninger og politikere til å jobbe sammen for å få spikret dagens elbilpolitikk for en tiårs periode. Det er mer matnyttig enn å sende bekymringsmeldinger. Alle forstår at elbilen er et kinderegg for byer og tettsteder: null utslipp, nær lydløs og svært energieffektiv. Det vil forme politikken, avslutter Snorre Sletvold, leder i Norsk Elbilforening.

Norsk Elbilforening (tildigere Norstart – Norsk Elbilforening) er Norges raskest voksende organisasjon for bilister. I år vil medlemstallet fordobles. Elbilforeningen vil ha godt over 2.000 betalende medlemmer. Leder er Snorre Sletvold, epost, mobil 90088848.