Hopp til innhold

– Elbiler ikke mer brannfarlige enn andre biler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nok et borettslag innfører parkeringsforbud for elbiler i sine garasjeanlegg på grunn av påstått brannfare.

Denne gangen er det Brattbakken borettslag i Kristiansand som innfører forbud mot å parkere elbiler i garasjeanlegget.

Styreleder i borettslaget innrømmer til Fædrelandsvennen at avgjørelsen i praksis kom som følge av synsing etter å ha lest et medieoppslag.

Elbilforeningen etterlyser bedre faglig grunnlag om elbiler og brannfare.

– Statistisk sett er det ingenting som tyder på at en elbil er mer brannfarlig enn en bil med forbrenningsmotor. Heller tvert i mot. Men det har jo blitt ekstra mye oppmerksomhet i media når en elbil har vært involvert i brann, sier Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening, til Fædrelandsvennen.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ikke sett noen grunner til å forby verken lading eller parkering av elbiler innendørs, under forutsetning av at det benyttes forsvarlig ladeutstyr, kommenterer han.

– Vi mener et slikt forbud bidrar til å spre unødig frykt, slik at folk får inntrykk av at det er større brannfare knyttet til elbiler enn andre biler. Dette er det ikke noe grunnlag for å hevde, sier Haugneland.

– Den mye omtalte Teslaen som tok fyr på Brokelandsheia, tok fyr under hurtiglading. Tesla konkluderte etter sine undersøkelser at brannen skyldtes kortslutning i en distribusjonsboks i bilen. Det er også verdt å nevne at ladingen på en slik superlader er anslagsvis 30-50 ganger raskere enn normallading i en garasje (2,3-3,6 kW), legger han til.

Dette har aldri skjedd verken før eller siden, og må betraktes som en enkeltstående hendelse.

– Feilen borettslaget i Kristiansand har gjort, er å gjøre enkeltstående hendelser allmenngyldige. Men slike avgjørelser må baseres på fakta, ikke fordomsfull frykt. Skal vi nå ambisiøse utslippsmål er det en forutsetning at folk som bor i sameier og borettslag også har mulighet til å bytte til utslippsfrie elbiler, sier Haugneland.