Hopp til innhold

Elbilen LEAF og usikkerhet om lading og garanti

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nissan LEAFDet raser en diskusjon om bruksmuligheter og forbrukerrettigheter for elbilen Nissan LEAF. Utløst av en «kundeinformasjon» Nissan Norge ønsker LEAF-eierne skal signere.

 

 

 

Nissan kundeinfoEn nybakt LEAF-eier ble bedt om å akseptere noen vilkår for å få bilen. I etterkant la vedkommende ut brevet på elbilforumet. Mange journalister følger med på hva elbilistene diskuterer. Teknisk Ukeblad var først til å skrive om «kundeinformasjonen».

Reaksjonene blant kommende LEAF-eiere lot ikke vente på seg. Mange oppfatter vilkårene som urimelige og tildels pussige, ihvertfall ble mange skuffa. Som de har gleda seg til å få LEAFen de så lengselsfullt har venta på, og så snus sitrende forventring til stigende bekymring.

Elbilforeningen har fått følgende avklaring fra Marina Maneas Bakkum, Communications Manager, Nissan Nordic Europe:

– Vi har fått tilbakemelding på formuleringen i kundeinformasjonen til Nissan Leaf kjøpere, hvor det stilles spørsmål med formuleringen rundt lading og batterigaranti. Det kan her være formuleringer som er uheldig, og vi finner det naturlig å gå gjennom dokumentet med tanke på en klarere og korrekt tekst.

Til punktet om batterigaranti – eller «LEAF rekkevidde» som det kalles i brevet, skriver Bakkum:

– Garantien gir ikke nøyaktig informasjon om hvilken batterikapasitet man kan forvente å ha etter 5 års bruk, men at garantien vil dekke misfunksjon hos / i batteriet eller i visse moduler i batteriet. Det er imidlertid uttalt forventet at batterikapasitet bør være 80% etter 5 års bruk med normal lading, men dette kan variere avhengig av bruk og lademønster, slik at det ikke er en garantert verdi.

Og tillegger til slutt:

– Vi kommer til å se på formuleringen og den kan gjøres mer entydig, da det er i vår interesse at dette er så klart og tydelig som mulig.

Elbilforeningen er tilfreds med Nissans selvkritikk og bekreftelsen på at de vil uttrykke seg klarere og mer korrekt.

Som alle gode venner gjør, for venner er alle som arbeider for å få flere elbiler på veien, så vil Elbilforeningen gi Nissan noen få og gode råd når de nå skal redigere skrivet.

El-sikkerhet

Vi respekterer Nissans ønske om økt sikkerhet ved lading av elbiler. Men slik det er formulert nå, virker det som overdreven problematisering rundt den sakteste ladingen på 10A. Den har vi oppfattet som et alternativ for dem som ønsker å lade hjemme uten å installere Nissans dedikerte strømuttak. En forutsetning er selvfølgelig at det må være et forskriftsmessig dimensjonert og utført el-anlegg. Noe vi av mange grunner skal ha – ikke bare for å lade elbilen.

Batterigaranti

Under punkt «4. LEAF rekkevidde» blir også batterigarantien omtalt. Nissan har gjentatte ganger kommunisert en forventning til batterienes levetid. I NAF / Forbrukerrådet / Elbilforeningens kjøpsveiledning er dette bekreftet, samt angitt hva de mener er minstekapasitet for at batteriene fortsatt er å anse som funksjonelle. Informasjon som må forstås i konteksten av hva som er garantiansvar.

Siden Nissan stiller en garanti på batteriene, skal denne ved forbrukerkjøp strekke seg utover hva som er lovmessig reklamasjonsrett. Slik «kundeinformasjonen» er formulert, kan det virke som de begrenser den. Ihvertfall synes de ikke å gi en garanti som går utenpå det lovmessige. Noe vi ikke kan tro skyldes annet enn en inkurie.

Prosedyre

Denne type informasjon som Nissan vil ha signert på overleveringstidspunktet, må kundene få på et tidlig tidspunkt i kjøpsprosessen. Hvor lett er det å nøkternt vurdere spesifikke krav til rettigheter og bruksmuligheter, under beruselse av lukten av ny elbil?

Inntil det kommer en ny versjon av «kundeinformasjonen», velger vi å tro at alle bekymringene som har oppstått, kan tillegges litt uerfarenhet med elbil og klønete formuleringer fra Nissans side. Som alltid vil Elbilforeningen gjøre sitt beste for at dette ikke gjentas.

Mange setter sitt håp til at Nissan LEAF, akkurat som «trillingene», skal skaffe oss mange nye og lykkelige elbilister. Da er det viktig å gi nøktern, presis og redelig informasjon. Samtidig som de ikke skapes unødvendig usikkerhet vedrørende bruksmuligheter og forbrukerrettigheter.