Hopp til innhold

– Elbilen skal ikke ut av kollektivfeltet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KrF-leder Knut Arild Hareide selger inn ett av de mest offensive elbilbudskapene i valgkampen.

 

 

Hareide er politiker nummer fem som utfordres på 15 viktige spørsmål fra Norsk Elbilforening i forbindelse med valgkampen. Nå gjenstår Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet og Rødt før vi kan oppsummere i slutten av neste uke.

ValgvignettTidligere publisert: (lenker fjernet)

19.8: Bård Hoksrud (Frp): – Viktig å holde avgiftene nede
20.8: Harald Nissen (MdG): Vil ha bensin- og dieselbiler ut innen 2015
21.8: Lars Egeland (SV): – Det skal koste penger å forurense
22.8: Marit Arnstad (Sp): Vi griller samferdselsministeren

Da vi gjennomgikk partiprogrammene tidligere i august, viste Kristelig Folkeparti seg som ett av de mest offensive på elbilpoltikk.

Dette svarte Hareide

– Hva mener ditt parti at elbilen kan utrette i samfunnet?

– Elbilen er kjempeviktig for samfunnet fordi den er veldig miljøvennlig. Den bidrar sterkt til et samfunn der CO2-utslippene går ned, og er både hendig og støysvak. Jeg synes dessuten det er artig at elbilen er noe som virkelig fremhever Norge internasjonalt innen miljøvern. Her går vi foran!

KrF-leder Knut Arild Hareide er opptatt av avgiftsfritak for elbil– Hva mener ditt parti er elbilens største fortrinn og ulemper?

– Største fordel er i alle fall at den ikke har utslipp av CO2 eller annet av luftforurensende karakter. Slike utslipp er en stor utfordring i byer. Ulempen er at selve produksjonen av elbiler har noen miljøutfordringer, selv om de er mindre enn for vanlige biler.

– Hva er ditt partis syn på kjøpsincentivene for elbiler etter 2017? (1 – som i dag, 2 – utsetting av avgifter, 3 – gradvis innfasing og 4 – tradisjonelle avgifter også på elbiler).

– Vi mener det skal være som det er i dag.

– Hvilke incentiver mener dere er viktigst for å opprettholde interessen for elbil som alternativ?

– Jeg tror nok avgiftsfritakene er viktigst. Så tror jeg – så lenge elbilen ikke lager problemer – at kollektivfeltet er viktig. Dessuten trenger vi flere ladestasjoner. Vi vil ha en overordnet strategi for dette, og staten må ta en viktig rolle sammen med fylker og private aktører.

– Hva mener ditt parti om betaling av moms ved leasing av batteri til elbil?

– Vi har foreslått momsfritak ved både kjøp og leasing av elbilbatteri. Vi vil dessuten frita nullutslippsbiler for fordelsbeskatning.

– Hvordan vil ditt parti forholde seg til en rangering av bilavgifter, basert på ideen om at «polluter pays»?

– Det er vi positive til.

– Hvordan mener ditt parti at vi skal nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra bilparken på 85 g/km innen 2020?

– Vi ønsker en miljø- og klimavennlig bilpark. Det betyr at vi må ha en stor økning i elbilsalget, i tillegg til at andelen ladbare hybrider må øke betydelig. Nøkkelen til å få til en slik utvikling, er politisk tilrettelegging for en utskifting av bilparken – med vekt på de miljøvennlige bilene.


«På direkten»-spørsmålene følger under bildet.

Hareide i Tesla Roadster

KrF-leder Knut Arild Hareide prøvesitter en Tesla Roadster under et arrangement ved Stortinget i 2010. (Foto: Hans Håvard Kvisle)

 

På direkten-spørsmålene

– Vil du si at ditt parti er positivt til elbil?

– Ja.

– Mener ditt parti at miljøgevinsten ved elbil er nok til å oppveie tapet av inntekter (pga. incentivordningene) fra avgifter?

– Ja.

– Mener ditt parti at man bør få en høyere vrakpant (på den diesel- eller bensindrevne bilen) dersom man kjøper ny elbil?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Men jeg vil ikke si nei, heller. Jeg synes det er en spennende ide.

– Er ditt parti for at det skal etableres en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur (definert som normal-, semihurtig- og hurtig lading)?

– Ja.

– Ønsker ditt parti et landsdekkende nett for hurtiglading av elbiler?

– Ja.

– Vil du/ditt parti innføre krav til bilimportører om å ha elbil fra samme produsent – i tillegg til tradisjonelle biler – i den samlede porteføljen?

– Det har vi ikke stilt krav om. Jeg tror jeg vil svare nei på det.

– Ser ditt parti for seg en gradering av bompenger for elbiler i neste stortingsperiode?

– Nei.

– Bør vi ha en offentlig utredning om behovet for – og konsekvensene av – å fjerne tilgangen til kollektivfeltet for elbil?

– Det jeg er opptatt av, er at vi må få flere gode tall på dette området – objektive tall. Jeg leste at Ruter hadde talt elbilene i kollektivfeltet en dag tidligere i år. Det jeg derfor vil svare ja til, er at jeg gjerne vil ha en skikkelig oversikt over dette. Den dagen elbilen eventuelt lager kø for bussen, må vi ta stilling til hva vi gjør. Men vi ønsker ikke å fjerne elbilen fra kollektivfeltet. Det finnes andre løsninger.

 

PS. Mandag kan du lese intervjuet med byråd i Oslo, og stortingskandidat for Venstre, Ola Elvestuen!