Hopp til innhold

Elbilen er ingen bløff

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en kronikk i Bergens Tidende hevder Bjarne Bjørnestad at elbilen er en klimabløff. Vi har svart på tiltale i dagens utgave av avisa.

Bjarne Bjørnestad skriver i BT 17. februar at elbilen er en klimabløff. Argumentene hans er i beste fall en serie av misforståelser.

For det første har elbilen ingen utslipp av helseskadelige avgasser, som er et stort problem lokalt i blant annet Bergen. Elbilen støyer også mindre enn vanlige biler med forbrenningsmotor. Man må ikke glemme helseeffekten av mindre luftforurensing og støy i byene når man diskuterer elbil.

Ingen utslipp i Norge

Når det gjelder klimagassutslipp har elbilen heller ingen direkte utslipp av CO2. Men for at elbilen skal være klimanøytral, må produksjonen av elektrisiteten komme fra fornybare kilder som vann-, vind- og solkraft. I Norge kjører alle elbiler på garantert fornybar strøm som Elbilforeningen sørger for gjennom EUs ordning for opprinnelsesgarantier. Norge eksporterer også i snitt mer fornybar strøm til Europa enn vi importerer av fossil strøm. De neste årene vil vi bygge ut mer fornybar kraft enn det alle landets 2,5 millioner personbiler ville behøvd om de gikk på strøm. Elbiler gjør også at forbruket av energi blir inkludert i det europeiske kvotemarkedet via kraftselskapene. Hvis en elbil i EU går på kullkraft, må utslippene reduseres tilsvarende et annet sted slik at elbilen ikke gir økte utslipp. Hvis Bjørnestads logikk hadde noe for seg, ville det være smart at alle nordmenn fikk et dieselaggregat i hagen, slik at vi kunne eksportere all vannkraften vår.

Ikke dobbelt så tung

Veier så en elbil dobbelt så mye som en tilsvarende bensinbil slik Bjørnestad hevder? Volkswagen har for eksempel identiske versjoner av sin bybil Up både i bensinversjon og elektrisk versjon. Bensinversjonen veier 912 kg og elversjonen e-up veier 1139 kg. Dobbel vekt? Ikke i nærheten. Større og tyngre elbiler som Tesla Model S med større batteripakke og lengre rekkevidde bruker overraskende lite strøm tross høyere vekt. Grunnen er blant annet at høyere vekt gir mer strøm tilbake på batteriet når man bremser og kjører nedoverbakke. Mens strømutgiftene for en liten e-up typisk er 1,50 per mil, vil de for Tesla Model S være i størrelsesorden 2 kroner per mil. Tilsvarende for en bensinbil er minst 6-7 kroner med forbruk på 0,5 liter per mil.

Svært energieffektiv

Elbilens lave strømforbruk skyldes en svært energieffektiv elektrisk motor. Mens en vanlig forbrenningsmotor bare utnytter 20-35 prosent av energien til framdrift, er tilsvarende for en elektrisk motor 80-95 prosent energieffektivitet. Dette er grunnen til at elbilen er framtiden, selv i land med skitten kraftproduksjon. Elbilen forurenser mindre i takt med utbyggingen av fornybar energi. Det er kullkraftverket som er problemet, ikke elbilen.

Norske politikere har vist handlekraft for å starte den tunge jobben med å fase inn en ny utslippsfri teknologi som vil redusere utslippene fra veitransporten. Skal vi vente til all kraftproduksjon er fornybar før vi begynner å fase inn elbil, er det allerede for sent.