Hopp til innhold

Elbil erstatter fossilbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

En spørreundersøkelse blant medlemmer i Norsk Elbilforening viser at 4 av 5 elbilister kjørte mest fossilbil før de kjøpte elbil. Samtidig oppgir 93 prosent at de bruker elbilen til daglig. Resultatene tyder på at elbilen i hovedsak erstatter bruk av fossile biler.

blogg120903figur1– Undersøkelsen bekrefter at elbil er god miljø- og klimapolitikk. Elbil erstatter bruk av fossile biler og reduserer utslippene av helseskadelige avgasser og klimagassen CO2 hvis strømmen kommer fra fornybare kilder. I tillegg vil trafikkstøy i byene bli redusert når elbiler erstatter fossile biler, sier Snorre Sletvold, leder i Norsk Elbilforening.

Få drar på ferie med elbil

Elbilen blir mest brukt til jobbreise, innkjøp og til fritidsaktiviteter. Bare i liten grad blir den brukt til ferie. Undersøkelsen viser også at 87 prosent har to eller flere biler i husholdningen. Samtidig klarer hele 13 prosent seg med bare en elbil. De fleste oppgir kort rekkevidde som den største ulempen med elbil. Rundt halvparten oppgir at de kunne kjørt 100 prosent elektrisk hvis de hadde tilgang til hurtiglading på lengre reiser som hyttetur og ferie.

– Resultatene viser at det er behov for et nettverk av hurtigladere hvis flere skal klare seg med kun en elbil i husholdningen. Hurtigladere vil øke rekkevidden til nyere elbiler betraktelig, sier Sletvold.

Til nå er det planlagt om lag 75 hurtigladere rundt om i Norge. 37 av dem er allerede i drift i dag, og flere vil komme i løpet av høsten.

blogg120903figur3To av tre kjøper elbil neste gang

Undersøkelsen viser at elbilistene er fornøyd. 60 prosent sier at også deres neste bil blir en elbil. 35 prosent er usikre, ofte på grunn av usikkerhet knyttet til rammevilkår og teknologiutvikling. Bare 5 prosent svarer at de definitivt ikke vil kjøpe elbil neste gang.

Et flertall av elbilistene oppgir miljøaspektet som det viktigste for å velge elbil. Men nesten like mange oppgir praktiske eller økonomiske årsaker til at elbilen ble førstevalget. Elbilistene nyter i dag godt av en rekke goder som avgiftsfritak, gratis lading og parkering på kommunale parkeringsplasser, fri bompengepassering og mulighet til å kjøre i kollektivfelt.

– Uansett motiv for å velge elbil. Undersøkelsen viser at elbilen blir brukt til fordel for fossilbilen. Miljøeffekten blir den samme uansett om man kjører elbilen for å spare penger eller for å spare miljøet, sier Sletvold.

Dagens elbilister tror det viktigste for å få flere til å bytte ut sin fossile bil, er bedre rekkevidde på elbilene og å sikre forutsigbare rammevilkår fra myndighetene. Elbilforeningen jobber for utbygging av infrastruktur for lading av elbiler og på den måten øke rekkevidden. I forhold til stabile rammevilkår bidro Elbilforeningen til at klimaforliket på Stortinget sikret dagens elbilfordeler til minst 2018.

Tilgang til ladeplass

41 prosent av elbilistene oppgir at de har tilgang til lading hjemme. I tillegg har 28 prosent ladetilgang på jobben og 26 prosent på offentlige ladeplasser. 12 prosent lader daglig på offentlige parkeringsplasser og 30 prosent ukentlig. Litt flere bruker offentlige ladeplasser til kun parkering. Elbilforeningen oppfordrer alle elbilister til primært å bruke ladeplassene når man har behov for lading. Ellers kan man bruke alle ordinære kommunale parkeringsplasser gratis.

Bare 4 prosent oppgir at de har tilgang til lading i sameie/borettslag. Elbilforeningen har nettopp startet opp et prosjekt som skal få flere borettslag og sameier til å tilby ladeplass til sine beboere. Dette skal gjøres ved å rette opp myter om elbil og lading og å gi praktisk veiledning i hvordan man går fram for å opprette ladeplasser.

Lavt støynivå

Bruk av elbilRundt halvparten av elbilistene mener mindre utslipp av klimagasser er den viktigste miljøeffekten av elbil. Den andre halvparten vektlegger mindre luftforurensing. Bare et lite mindretall ser på mindre støy fra elbiler som den viktigste miljøeffekten.

92 prosent av de som svarte på undersøkelsen oppgir at de aldri har opplevd farlige situasjoner med myke trafikanter på grunn av lavt støynivå for elbiler. Norges blindeforbund har tidligere hevdet at elbiler er et stort problem for blinde og svaksynte.

Om undersøkelsen

Norsk Elbilforening representerer majoriteten av Norges 7.400 elbilister. Nylig gjennomførte Elbilforeningen en spørreundersøkelse blant noen av sine medlemmer om deres bruk av elbil og hva som er viktigst for dem som elbilist. Spørreundersøkelsen ble sendt ut 26. juni 2012 til rundt 2100 av Elbilforeningens medlemmer. Det kom inn 459 svar innen svarfristen. Dette tilsvarer en svarprosent på ca. 22 prosent.