Hopp til innhold

Elbil bedre enn eksosbil i livsløp

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbiler gir langt lavere utslipp av klimagassen CO2 enn tilsvarende bensin- eller dieselbiler i hele livsløpet, ifølge en ny rapport fra amerikanske Union of Concerned Scientists. Se video!

Rapporten tar for seg utslipp forbundet med produksjon, bruk og avfallshåndtering etter endt levetid.

På grunn av batteriet fører produksjonen av elbiler til høyere utslipp. Jo større batteri og rekkevidde, jo høyere utslipp i produksjon. En typisk elbil gir rundt 15 prosent høyere utslipp i produksjon enn en tilsvarende eksosbil. For elbiler med større batteripakke og lengre rekkevidde kan utslippene fra produksjon være så mye som 68 prosent høyere.

Denne videoen, som med fordel bør deles, forklarer rapporten på en enkel og pedagogisk måte:

Lavere utslipp i bruk

Tesla bygger nå en batterifabrikk (Gigafactory) som skal drives utelukkende av fornybar energi. Med fornybar energi kan produksjonsutslippene reduseres betraktelig. Uansett veies større utslipp i produksjon fort opp igjen av lavere utslipp i bruk.

Ifølge rapporten tar det mellom 6 og 18 måneder før elbilen har mindre utslipp totalt. Etter det har elbilen lavere utslipp resten av livsløpet.

I USA er elektrisitetsproduksjonen fortsatt i stor grad basert på fossile kilder som kull og gass i tillegg til kjernekraft. I enkelte delstater er fornybarandelen stadig økende. Elbilens utslipp avhenger derfor av hvordan strømmen produseres. Likevel er det kraftverket som er problemet, ikke elbilen i seg selv. I Norge hvor vi har nær 100 prosent fornybar vannkraft, kommer elbilene særdeles godt ut.

Halverte utslipp i USA

I løpet av hele levetiden vil en eksosbil i snitt gi dobbelt så høye utslipp av CO2 som en tilsvarende elbil med amerikansk elektrisitetsmiks. Avfallshåndtering av elbiler gir ikke høyere utslipp enn tilsvarende eksosbiler.

Framover vil høyere andel fornybar energi og teknologiutvikling gjøre at elbilen kommer stadig bedre ut sammenliknet med en eksosbil.

Gjenbruk av batterier til lagring av fornybar energi vil øke miljøeffekten ytterligere. Og da har vi ikke regnet med reduserte utslipp av helsefarlige avgasser og mindre støy.