Hopp til innhold

Dieselbiler forurenser mye mer enn antatt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

EksosAftenposten omtaler en ny rapport som viser at de lokale utslippene av NO2 fra dieselbiler er en større helse- og miljøbelastning enn hva vi kunne forvente.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har trukket konklusjonen i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU), på oppdrag fra Statens Vegvesen / Vegdirektoratet.

– Mangelen på effektive rensesystemer for NOx fra dieselkjøretøy har, sammen med en økning i andel dieselkjøretøy ført til høye konsentrasjoner av NO2 i de store norske byene ved køkjøring, kaldt klima og værfenomenet inversjon, konkluderer forskerne.

– Selv om partikkelutslippene har minsket, øker nitrogendioksidutslippene (NO) fra vegtrafikken. Økningen skyldes den økende andelen dieselbiler. EUs avgasskrav til nye dieselbiler har i liten grad klart å fange opp utslippene av NO i faktisk trafikk. Særlig er avvikene store for bykjøring og i kulde, sier sjefingeniør Erik Figenbaum i Vegdirektoratet.

Resten av artikkelen leser du i Aftenposten.

Joda, vi har gjentatte ganger vært bekymra for den økte lokale forurensningen som kommer fra dieselbiler. Bruken av dem ble fremma fordi CO2-utslippet er litt lavere. Men det får vi igjen av lokal forurensning når byene fylles opp av dieseldyra. Særlig i et land som Norge hvor vi kan ha så mange vinterdager med kalde dieselmotorer. Noe politikerne ble advart om allerede da avgiftssystemet ble endra til fordel for CO2-gjerrighet. Astmatikerne var en gruppe som protesterte sterkt mot endringene, og de har fått det vanskeligere i den dårligere lufta.

Blant annet har vi skrevet om luftproblemene i artiklene Lokal forurensning gir dårlig helse og Det bor folk i denne byen! Den siste artikkelen ble skrevet – litt i harnisk – for ett år siden under en av de alvorlige periodene vi hadde med dårlig Osloluft. Det virket ikke som lokale politikere tok gjentatte lovbrudd alvorlig. I mellomtida har det kommet forskrifter som gjør det mulig å sette inn mer radikale trafikktiltak i de verste periodene. Nettopp for å redusere lokale miljøproblemer. Vi håper dette gjøres hvis situasjonen igjen blir kritisk. Det er bare å følge med på luftkvalitet.info. Foreløpig har det denne høsten vært godt vær for å unngå opphopning av forurensa luft.

I rapporten nevnes det en del tiltak som også omfatter mer bruk av elbiler. Blant annet påpeker forfatterne: «Å beholde de gunstig insentivene og avgiftsordningene er nødvendig for en fortsatt økning i kjøpet av elbiler.» Ja, setter du deg inn i en elbil istedenfor en dieselbil gjør du mye godt både for det globale og ikke minst det lokale miljøet.

Her kan du fordype deg i hele rapporten NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer forfatta av Transportøkonomisk Institutt. OK julelesing?