Hopp til innhold

Dette mener vi om lydvarsling på elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nesten 3.300 elbilister sa sin mening om varsellyd for fotgjengere i en ny undersøkelse. Hovedinntrykket rimer godt med det vi har hevdet i media.

I perioden 19.-27. oktober gjennomførte vi en spørreundersøkelse om varsellyd for elektriske biler. Ifølge et EU-direktiv skal slik varsling være standard på nye el- og hybridbiler fra 1. juli 2019.

I alt fullførte 3.280 medlemmer undersøkelsen. Det ga en svarprosent på 51,6 prosent og naturligvis et godt datagrunnlag. Gjennom denne artikkelen kan du også lese et antall beskrivende fritekstsvar gjengitt som sitater, og saken vekket også reaksjoner på vår Facebook-side.

I utgangspunktet ble undersøkelsen gjennomført i forbindelse med et seminar i regi av SINTEF, men siden seminaret også utløste medieoppmerksomhet, blant annet via Aftenposten og NRK Dagsrevyen, finner vi det riktig å klargjøre vårt standpunkt i denne artikkelen – og dessuten vise fram de viktigste resultatene i undersøkelsen.

Enkelte framstiller det som om Norsk elbilforening er «blind for andres behov» (lenke fjernet). Det er vi naturligvis ikke, og vi erkjenner at blinde og svaksynte må tas særlig hensyn til i trafikken. Det vi har anført, og som ikke har kommet helt klart fram i mediedekningen, er at det ikke er ønskelig med kontinuerlig lyd uansett hva slags trafikkmiljø man befinner seg i.

«Det jeg har savnet et par ganger er muligheten til å få bilen til å lage litt lyd, men ikke så mye som hornet medfører. Typisk eksempel: En fotgjenger, kanskje med headset/ørepropper går midt i gata. Da kunne det vært kjekt å ha muligheten å få bilen til å lage en unnskyld, kunne du flytte deg-lyd uten å skremme livet av fotgjengeren ved å bruke det vanlige hornet.»

Ønsker automatisk aktivering

Vår holdning rimer godt med det brorparten av elbilistene svarte i undersøkelsen:

7 av 10 ønsker at AVAS aktiveres automatisk kun når trafikksituasjonen tilsier det (baseres da på avanserte førerstøttesystemer som oppdager objekter, se grafikk lenger ned i artikkelen). En slik løsning kan også være områdebasert.  Samtidig avklarer undersøkelsen at det er delt syn på om signal til smarttelefon er en god løsning for fotgjengere (se helt nederst i artikkelen).

Uoppmerksomme fotgjengere med hodetelefoner eller annet håndholdt elektronisk utstyr anføres som en hovedutfordring i trafikkbildet.

«Lyden kunne vært noe à la en sykkelklokke… Eller at et kort trykk på hornet laget en slik lyd, mens et langt trykk tutet som vanlig?»

Tre år siden vi sa vår mening

Allerede for tre år siden leverte vi vår høringsuttalese i forbindelse med den nye EU-forskriften om akustisk lydvarslingssystem (AVAS). I denne understreket vi at:

Generelt mener vi det er feil å gjøre AVAS til en sak om elektriske biler (elbiler og alle typer hybrider).

Moderne bensinbiler innebærer eksempelvis lite støy på lave turtall, som ofte er tilfelle i bymiljø. En rekke nyere fossilbiler har dessuten start/stopp-teknologi, og vil dermed være svært stille i mange situasjoner.

Elbilmodeller som har AVAS i dag

«Det er positivt med varsellyd, så lenge den ikke er automatisk på hver gang man kjører under 20 km/t og så sant det er mulig å slå den av. Det er en kjempefordel at elbiler er så stillegående, i en verden fylt av masse annet (trafikk)støy, så pålagt lyd på generelt grunnlag, er jeg ikke for. Jeg har hatt min bil i over 3 år, og jeg har ikke havnet i farlige situasjoner, selv om folk ikke hører bilen.»

«Synest Renault Zoe sin lyd er feil tone. Må høyrast ut som ein motor (diesel) om det skal vera. Trur det er eit fly eller romskip, slik at ein ser opp i lufta når Zoe kjem. Blir heilt feil og mot sin hensikt. PS. Eg har nedsatt høyrsel.»

Svært konsistente tall

Vi gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2012. Den gang svarte 81 prosent «Nei, aldri» på spørsmålet om de hadde opplevd farlige situasjoner med myke trafikanter som følge av støysvak bil. Seks prosent svarte «Ja, én gang», mens ni prosent svarte «Ja, flere ganger».

Tallene i den ferske undersøkelsen (se under) er dermed litt bedre. Merk at det slett ikke betyr at vi underkjenner de 17 prosentene som mener de har opplevd en farlig situasjon. Slike må vi gjøre alt vi kan for å unngå.

Antydning om falsk trygghet

Undersøkelsen viser at altså 11,5 prosent har opplevd «farlige situasjoner med myke trafikanter pga. bilens lave støynivå» mer enn én gang.

Resultatene under forrige punkt kan tyde på at det ligger en viss falsk trygghet i å ha AVAS installert i bilen. Selv om det ikke går an å hevde at bilister som ikke har dette utstyret tilgjengelig kjører mer hensynsfullt, gir svarene likevel antydninger om det.

Det kommer tydelig fram at størstedelen av situasjonene som har blitt opplevd som farlige, har oppstått i boligområder:

«Min LEAF fra 2011 plinger litt ved rygging. Det er OK, for da er førerens sikt begrenset (tross ryggekamera). For kjøring fremover ville et meget snill tut gjøre jobben – dersom en fotgjenger åpenbart ikke er oppmerksom på at hun/han over tid blir stående i veien. Ellers tenker jeg tålmodighet hos bilisten løser de aller fleste slike problemer.»

På spørsmålet «har du noen gang opplevd farlige situasjoner med myke trafikanter pga. bilens lave støynivå?» var elbilistene med AVAS er overrepresentert med 17,7 prosent (lyseblå kolonne). Andelen som ikke har AVAS utgjorde 8,67 prosent.

Blant dem som svarer «nei, aldri» på om de har opplevd farlige situasjoner har 75 prosent AVAS – mens 86,6 prosent ikke har utstyret.

92 prosent av Tesla-eierne sier de aldri har opplevd farlige situasjoner med myke trafikanter som følge av bilens lave støynivå, til tross for at merket mangler AVAS.

Vær greie med hverandre

Til syvende og sist mener vi det uansett (og som understreket innledningsvis) handler om å opptre hensynsfullt i trafikken, og særlig dersom man kjører bil. Årsaken er naturligvis at konsekvensene av feilgrep fort kan bli fatale.

Kravet om å være aktpågivende er også klart definert i vegtrafikklovens paragraf 3, «Grunnregler for trafikk»

Vi kan illustrerere det med dette svaret fra en elbilist:

«Jeg er bevisst på at bilen er svært stillegående, og tar derfor hensyn til at myke trafikanter kanskje ikke hører bilen. Et stort problem er myke trafikanter som isolerer seg fra trafikkbildet med ørepropper og hodetelefoner, til dels med aktiv støydemping. Man kan hevde at slikt burde være forbudt når man er ute i trafikken, i hvert fall på sykkel, men det ville antakelig være vanskelig å håndheve.»