Hopp til innhold

Det elbilsatsingen bør handle om

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Noen politiske partier, blant dem Frp, mener at miljøkrisene kan og bør løses ved hjelp av teknologi.

KOMMENTAR: Dette er et høyst diskutabelt standpunkt, men når man først mener dette må man i det minste være villig til å legge til rette for at teknologien kan gjøre nettopp det man håper at «den» skal klare.

For eksempel så har vi som samfunn bygget veier, strømnett og annen infrastruktur for å legge til rette for bestemte teknologier som vi som individer kan nyte godt av. Teknologier «kommer ikke av seg selv».

Hvis vi mener at elbilen representerer fremtiden for det transportbehovet som ikke kan løses ved kollektivtransport, må vi derfor være villige til å betale den prisen det koster å drive frem denne teknologien, slik vi også har gjort tidligere. Hvis man synes det er en god ide å betale bilprodusenter direkte for disse utviklingskostnadene kan man jo gjøre det.

En bedre idé er imidlertid å legge til rette for at de faktisk får solgt bilene sine. Det er nettopp det vi gjør i dag.

En stor misforståelse som nå også FpU stiller seg i spissen for er derfor å forstå dagens elbilsatsing som en (kortsiktig) måte å få ned CO2-utslippene på.

Elbilens fordeler vil øke

Leder i FpU Atle Simonsen mener, i Dagbladet 28. oktober, som mange andre, at vi må droppe denne satsningen fordi den koster for mye i forhold til hva vi får igjen av CO2-kutt og fordi det er en overvekt av velstående som benytter seg av ordningen. (Elbilforeningens tilsvar på Simonsens debattinnlegg finner du her.)

Dette er det god grunn til å være enig i hvis man ikke forstår elbilen som «fremtidens teknologi». At den er fremtidens teknologi betyr nettopp at den ikke er perfekt i dag, men at den har «fremtiden for seg». At elbilen også har et CO2-avtrykk i dag betyr ikke at elbilen ikke har et potensiale til å bli det gitt at vi har en optimistisk tro på at også andre teknologier utvikles i kombinasjon med denne.

Vi må se for oss et helhetlig «nullutslippssamfunn» der elbilens fordeler vil øke ettersom tekniske løsninger på andre områder kommer på plass.

blogg-20141103-filosof noer 360Elbilen i seg selv er verken miljøvennlig eller miljøfiendtlig.  Fossilbilen, derimot, kan ikke være miljøvennlig med mindre vi kan se for oss at den kan gå på gjenvinnbare ressurser i fremtiden. Dette gjør at vi kan bestemme oss for å fase denne ut allerede i dag. Måten vi kan gjøre dette på er å støtte alternativene – elbil eller hydrogenbil – helt frem til et punkt hvor dette er allment akseptabelt.

Et vingleforslag

I dag er alternativet til fossilbilen for dårlig til at den kan forbys eller fases ut med avgifter. Og inntil vi har kommet dit bør elbilen ha de fordelene den har i dag, også fordi kjøpet av elbil innebærer store ulemper og en større risiko, noe ikke minst FpUs vingleforslag nettopp understreker:

Den som i dag har investert i elbil vil tape sin «investering i fremtiden» på at Norge ikke lenger satser på denne teknologien fordi infrastruktur og andre betingelser vil forsvinne og forvitre over tid. Elbilens verdi kan falle dramatisk som følge av FpUs forslag.

Slik jeg ser det er det å kjøpe elbil et langt mer idealistisk foretagende enn det å putte enda en fossilbil inn i sirkulasjon, også fordi en elbilkjøper sender et signal til bilprodusentene om å skifte retning og nettopp satse på de teknologiske løsningene som teknologioptimistene mener kan løse miljøkrisa.  

Svein Anders Noer Lie,

førsteamanuensis i filosofi Universitetet i Tromsø.