Hopp til innhold

Derfor er samkjøring med elbil en stor suksess

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Siden samkjøring for elbilister ble innført på E18 vest for Oslo, er 2/3 av elbilene borte fra kollektivfeltet. Resultatet er at bussene kommer seg enklere fram.

Samkjøring med elbil i kollektivfeltet fra Sandvika til Oslo, mellom klokken 07.00 og 09.00, ble til slutt innført etter forslag fra Elbilforeningen. Nå bekrefter nye trafikktellinger fra Statens vegvesen at tiltaket har vært en stor suksess. – I lys av de gode erfaringene på E18 fra Sandvika til Oslo er vi svært forundret over at Statens vegvesen ikke vil prøve ut samme tiltak på E18 Mosseveien, men i stedet velger å stenge elbilen helt ute, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

God flyt for busser

Kristian Wærsted ved Statens vegvesen har foretatt trafikktellinger både før og etter innføring av krav om passasjer for å kunne kjøre elbil i kollektivfeltet. Generelt viser tellingene at antall elbiler i kollektivfeltet i rushtiden er redusert med ca. 2/3. Før innføring av samkjøringsregelen, kunne det kjøre opptil 1.800 elbiler i kollektivfeltet i rushtiden (07.00-09.00) inn til Oslo. Nå kjører 1/3, opp mot 600, med elbil i kollektivfeltet. Dette antallet er svakt stigende etter innføring av samkjøringsregelen i fjor sommer. Reduksjonen har gitt god framkommelighet for bussene, samtidig som det har gitt fortsatt fordel for elbil så lenge du tar med naboen.

Elbilistene tilpasser seg

– Vi er imponert av at så mange elbileiere har fått til samkjøring på så kort tid. Samkjøring med elbil er en fordel for alle trafikanter. Det blir mindre kø og syklister og gående kan puste inn renere luft, sier Christina Bu. Tellingene til Statens vegvesen viser samtidig at de som ikke samkjører tilpasser seg. De kjører dermed like før klokken 07.00 eller like etter 09.00, eller eventuelt i de ordinære feltene fra Sandvika inn mot Oslo i rushtiden. – Vi vil tro at samkjøring vil være bedre for totaltrafikken også på Mosseveien. Trafikken vil spre seg mer over tid. Hvis flere av elbileierne tar med seg en passasjer, blir antallet biler på veien redusert totalt sett, sier Christina Bu.