Hopp til innhold

Derfor er ikke 50.000 elbiler nok

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram i dag. Elbilforeningen forventer tydelige signaler om fortsatt sterk satsing på elbil og ladestasjoner. Det motsatte vil være å gi opp vedtatte mål om utslippsreduksjon fra persontransporten i Norge.

Dette debattinnlegget ble publisert på aftenposten.no mandag 6. oktober 2014

I år har det blitt synlig at politikken virker, mange kaller den en suksess. I løpet av 2014 dobles elbilbestanden trolig nok en gang, akkurat som i fjor. Det betyr rundt 40.000 elbiler i Norge ved nyttår. 

I Elbilforeningen tror vi at Norge når 50.000 elbiler rundt påske neste år. Det er fantastisk. Ingen hadde trodd vi skulle komme så langt – så fort. Med dette viser lille Norge verden at det går an, og vi bidrar til et avgjørende teknologiskifte. 

Suksess skaper motstand, noe kritikken og debatten i media den siste tiden vitner om. Vi håper Regjeringen viser standhaftighet og tålmodighet i det kommende budsjettet. En fortsatt handlekraftig og sterk elbilpolitikk er nødvendig om vi skal nå våre klimapolitiske målsetninger. For 50.000 elbiler er ikke nok. 

Hvorfor er det ikke det?

Fordi 50.000 kun utgjør 2 prosent av personbilparken. 2 prosent er nesten ingenting. Så langt i år har 13 prosent av nybilsalget vært elbiler. I 2020 må dette tallet være på mellom 20 og 30 prosent om vi skal nå målsetningen om maksutslipp fra nybilparken.

Fordi elbilene ikke er konkurransedyktige ennå. Uten fordeler som moms- og avgiftsfritak ville kun 16 prosent av dagens elbilister valgt å kjøpe elbil. I Sverige koster en Volkswagen e-Golf rundt 100.000 mer enn en vanlig Golf. I Norge er det solgt over 1.000 e-Golf de siste månedene grunnet konkurransedyktig pris.

Fordi det er viktig å beholde forbrukernes tillit. De viser vilje til å prøve ny teknologi, på tross av usikkerhet rundt annenhåndsverdi, rekkeviddeangst og ladefrykt. Regjeringen burde matche norske forbrukeres innsats og iver. Elbilfordelene har dessuten støtte i befolkningen. Flertallet mener politikken bør forlenges til minst 2020.

Fordi det er viktig med en klimaseier. Det er altfor få av dem. At politikk virker og gir resultater er viktig for fortsatt innsats og tro på at det nytter. Det viser at ens egne valg har betydning. Konkrete resultater er svært viktige om vi skal nå klimamålene.

Godt utbygd ladenett er viktig

Konkret for dette statsbudsjettet forventer vi derfor at nødvendigheten av å opprettholde elbilfordelene lenge nok tydeliggjøres, i tillegg til en langt større satsing på infrastruktur for ladbare biler. Det må bli like enkelt å fylle strøm som bensin.

Utbyggingen av ladestasjoner må følge det gode elbilsalget i Norge. Slik har utviklingen dessverre ikke vært til nå. Et godt utbygd ladenett er avgjørende for fortsatt elbilsuksess.

Vi forventer at Regjeringen nå skyver usikkerhet og tvil til side. I Regjeringserklæringen slår de selv fast at elbilpolitikken skal videreføres ut 2017. Nå er det på tide å signalisere en tydelig forpliktelse til fortsatt elbilsatsing ut denne stortingsperioden.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening