Hopp til innhold

Danske Samsø går egne veier for elbilen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som ivrig elbilist, med ett års fartstid i en Nissan Leaf, la jeg årets ferie til øya Samsø i Danmark. 

Reisemålet ble valgt dels fordi Samsø er en sjarmerende øy med både flott natur og koselig tradisjonell bebyggelse, men også fordi Samsø har bestemt seg for å satse på elbilen – på sin egen måte. Underveis har vi dessuten fått nyttige og gode erfaringer med vår Nissan LEAF.

Samsø er en 114 kvadratkilometer stor øy som ligger mellom Jylland og Sjælland i Danmark. Før brukte Samsø fossile energikilder til strømproduksjon, men siden de i 1997 ble utnevnt til Danmarks Vedvarende Energi Ø, har dette endret seg.

Målet var å bli selvforsynt med fornybar energi på ti år. Samsø har vært mer effektiv enn som så. Allerede etter seks år hadde man – ved utbygging av vindmøller, solvarmeanlegg, halmfyrt fjernvarme og enøk-tiltak – forsynt hele øya med elektrisitet. 70% av varmeforbruk var fra fornybare kilder.

Samsø er nå en netto strømprodusent som eksporterer hele 2/3 av sin vindkraft til fastlandet.

Fossilfri øy

Etter suksessen med å bli selvforsynt med fornybar energi trengte samsingene en ny utfordring.

De satte seg derfor målet om å bli «fossilfri Ø» innen 2030 – som en modell til etterfølgelse for resten av Danmark. Transportsektoren er den største utfordringen, med hele 70% av den fossile energibruken.

En viktig milepæl for å bli fossilfri, er at 50% av bilparken skal være elbiler innen 2020.

Modell for utbredelse av elbil

Prosjektet «Samsø – et modellsamfunn for utbredelse av Elbil» er støttet av Energistyrelsen i Danmark og styres fra Energiakademiet, som er Samsøs samlingssted for energibesparelser og fornybar energi.

blogg-20130701-lene og leaf akademiet 672

Lene Skafte Bestmann (bildet over), som jobber med prosjektet forteller at hun bruker mye tid på å reise rundt og snakke med folk på øya. Det er viktig at planen for elbilprosjektet blir kjent blant folk, slik at man sammen kan jobbe med å finne svar på de spørsmål og utfordringer som dukker opp.

Befolkningen på Samsø er positive til elbil og møtte ivrig opp på Elbildagen 11. mai. Her kunne man prøvekjøre elbiler, elsykler og høre foredrag fra blant annet Nina Rasmussen og Hjalte Tin som har kjørt verden rundt i elbil.

Kartlegger utfordringer

Gjennom møter med ulike yrkesgrupper rundt på øya, kartlegger Lene hvilke barrierer de ulike yrkesgruppene ser i forhold til å ta elbilen i bruk. Eksempelvis er terskelen for å prøve seg som elbilist lavere for øyas «lette» håndverkere enn for eksempel smeden som gjerne har med seg et tonn nyttelast på bilen. Landpostbudet Kirsten (bildet) er blant dem som allerede kjører på svært miljøvennlig vis.

Kirsten Post med sin Mercedes

De to største barrierene for å bytte til elbil er anskaffelseskostnad og bekymringer for rekkevidden. Tiltak som diskuteres i forhold til dette er utplassering av semi-hurtigladere, felles innkjøpsforening og bildelering.

«Den norske modellen»

På spørsmål om noen av de norske elbilinsentivene kan vare aktuelle på Samsø, peker Lene på at den ene fergeruten overtas av kommunen i 2014. Kanskje man kan få til en ordning med gratis ferge for elbiler?

Momsfritak er ikke noe man rår over lokalt på Samsø, men alt som kan gjøre elbilen billigere i innkjøp ønskes selvsagt velkommen.

Hva kan vi lære?

Samsø kan vise til imponerende resultater fra sitt energiprosjekt. En viktig suksessfaktor som de tar med seg i elbilsatsingen, er å bruke mye tid på å snakke med folk rundt på øya.

I Norge har vi gode nasjonale ordninger for å fremme elbilen som transportmiddel. Samtidig er det ofte i samtale med venner, naboer og kollega man får opp øynene for nye ting, som elbilen. Med dette går det en oppfordring til oss alle om å gi sitt bidrag for elbilsaken – gjerne på lokalplan.

Det blir uansett spennende å følge Samsø på veien videre!

Korte fakta om Samsø:

Areal: 114 km2
Antall innbyggere: 3.900
Antall biler: 1.800
Antall elbiler: 15
Fornybare energikilder: Vindkraft, solkraft, solvarme, halmfyring, pellets og ved

PS. Mer om Samsø, og elbilsatsingen på øya, finner du på nettsidene til Nina og Hjalte, Energiakademiet på Samsø og Visit Samsø.