Hopp til innhold

Bruker en bensinbil mer strøm enn en elbil?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har lurt på om det kan stemme. For det er ikke lite energi som går med til å raffinere olje til bensin.

Livssyklusanalyser kan gi aha-opplevelser. Men svært krevende å lage. I elbilmiljøet har vi lenge undra oss over hvor mye energi som går med til å omdanne råolje til bensin. For ikke å snakke om utvinningen og transport av olja og distribusjonen av bensinen. Det er sånn vi tenker på når det kommer påstander om at elbiler bruker så mye strøm og tapene i nettet er store. Ja, og hvor kommer elektrisiteten fra, er det polske kullkraftverk?

Helt uten miljø- og energikostnader kan det ikke å være å hente bensinen dypt fra havbunnen, rett under ørkensanda eller utvinne den fra oljesand?

I Elbilforeningen har vi ennå ikke hatt kapasitet til å lage det store regnestykket:

I sin tid fikk vi noen tall på strømforbruket til norske oljeraffinerier. De bekymra oss litt. Men var ikke godt nok verifiserte. Vi var ikke sikre på at vi forsto alt riktig. Nå har imidlertid Peder Nordby, en amerikansk elbilforkjemper, lagt fram hva han mener er korrekt. Etter å ha søkt i pålitelige, amerikanske kilder.

Nordbys konklusjon var:
It takes more electricity to drive the average gasoline car 100 miles, than it does to drive an electric car 100 miles.

Grovt gjengitt mener Nordby at det går med ca 8 kWh elektrisk strøm for å produsere en amerikansk gallon med bensin. Omregna blir det litt over 2 kWh strøm pr norske liter bensin. Nordby støtter seg til at den gjennomsnitlige amerikanske bilen kjører 21 mpg. Da skal elbilen klare å kjøre lenger på disse 8 kWh strøm brukt til oljeraffinering, enn det bensinbilen klarer på den mengden bensin som dette strømforbruket har resultert i.

I Norge bør vi velge en noe mindre bensinslukende bil enn det amerikanske gjennomsnittet på 21 mpg som han henviser til. Skal vi si 0,6 liter/mil? Det vil si et forbruk på 1,2 kWh pr mil med elektrisitet som går med til å raffinere råolje til bensin. Rundt det samme forbruket de mer energieffektive elbilene har av strøm på en mil. Sistnevnte kan variere fra 1-2 kWh avhengig av vekt, kjørestil og føreforhold, men 1,5-1,8 kWh fra stikkontakten er nok de mest omforente tallene.

Vi har ikke tatt med energiforbruket fra bensinen som brukes. 0,6 liter/mil tilsvarer et forbruk på 5,4 kWh energi. Som kommer i tillegg til energien som går med til å få bensinen fram til tanken. Men dette er ikke strøm, det er bare energiinnholdet i bensinen som kommer fra olja. For poenget til Nordby er at da det går med cirka like mye strøm til å lage bensin, som det elbilen bruker til framdrift. Noe som da ikke tilsier at elbilene bidrar til strømmangel, snarere tvert imot.

Nordby viser en interessant problemstilling. Han hevder at energiforbruket i raffinering av olje er så høyt at elektriske biler energimessig setter bensin sjakkmatt til og med før bensinen har kommet fram til tanken.

Oljeraffineri NissanMen dette vil variere mellom raffineriene og ikke minst type oljeråstoff som brukes. Hos Nordby oppgis det i forskjellige kilder et strømforbruk på 4 til 12 kWh pr gallon bensin. Andre som har berørert tema, har gitt anslag på 5,5-7 kWh per gallon. Og sannelig har ikke Nissan hatt en sticker som også forteller at det brukes 7,5 kWh. Den er brukt til å promotere LEAF.

Nordbys første blogg ligger her. Kildene til EVangelistens regnestykke er nederst i bloggen. Påstanden ble plukket opp av andre medier, har vært til «høring», og en del innvendinger har kommet. Ikke minst i kommentarene til artiklene.

Etter å ha utfordra en tung og innflytelsesrik industri, har han ikke fått så mye pepper. Mulig at han har trukket det for langt når han sier at det krever 6 kWh elektrisitet for å produsere en gallon bensin. Men at dette gjelder alle energibærere som stappes inn i raffineriet – og forsvinner (f.eks. naturgass). Ikke innholdet i alle disse kan 100% omgjøres til elektrisitet.

Dette blant mer har Nordby forsøkt å klargjøre i del 2 av blogginga. Det skal legges til at denne Peder Nordby ikke bare er elbilfan, men også solenergiforkjemper. Han vil at elbilen helst skal lade på lokal solcellestrøm. Da er det høy energieffektivitet og reint og pent etter han.

Utfordringen for oss blir å kontrollere påstandene til Nordby. Hjelp oss gjerne med det. Finn andre kilder og innfallsvinkler. Vi er nysgjerrige på om dette er korrekt.

Kanskje Norsk Petroleumsinstitutt også kan hjelpe oss? De er flinke til å drysse midler utover ulike konsulent- og forskningmiljøer for å lage utredninger, ikke minst om samfunns- og miljøkostnader knytta til elbiler. F.eks. den som kom i sommer fra Ea Energianalyse CO2-udledning fra fremtidens personbiler i Norden. Som det lyder: Konklusionen er, at selvom elbiler vurderes at være en vigtig del af løsningen på længere sigt, så er det på kort sigt et dyrt virkemiddel sammenlignet med andre muligheder.

Vi oppfordrer Norsk Petroleumsinstitutt til å lage en gjennomgripende analyse av det faktiske energiforbruket i oppstrømsaktivitetene i petroleumsbransjen. Eller kanskje de allerede har en som de kan dele med oss?