Hopp til innhold

Bruken av Oslos ladestasjoner

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

LadestasjonBymiljøetaten har delt statistikk med oss. Hvordan har utviklingen de siste fire åra vært for belegget på de kommunale ladeplassene? Bare parkerer vi elbilister, eller lader vi for å få strøm?

 

Akkurat i dag har Oslo kommune 462 ladepunkt (p-plass med stikkontakt) fordelt på 92 ladestasjoner (lokasjoner). Tilgjengelig for alle, gratis å parkere og gratis å lade. Spredd over hele byen med noen store plasser i sentrum for arbeidspendling og mange småplasser rundt i bygårdsstrøk hvor det er vanskelig å få satt opp sin private ladekontakt. 

Siden 2009 har Bymiljøetaten årlig foretatt en manuell telling av belegget og hvor mange som lader og ikke bare parkerer. Dette foregår i løpet av ei vinteruke hvor ladebehovet gjerne er høyest. Forholdsvis grundig, bortsett fra 2011 som har et litt tynt datagrunnlag og ikke må vektlegges like mye som de andre åra.

Bymiljøetaten har delt tallene med oss. I et par omganger skal vi slippe ut litt snadder. Først begynner vi med en graf som viser utviklingen i lading og belegg. For dem som enklere forstår tall enn grafer, ja det er noen av oss, er også tallene gjengitt i en tabell nederst.

Ladestasjonsbruk

Stigende belegg

Et åpenbart funn er at bruken av ladestasjonene er økende. Ingen bombe for oss som ferdes i byen. Oslo kommune har årlig økt infrastrukturen med ca 100 ladepunkt. Dette tar ikke av den økende elbiltrafikken. Godt da at de har dobla utbyggingsprogrammet til 200 årlig.

Vi tror det er fornuftig å se bort ifra den lille dippen i 2011. Den kan ha mest med tynt datagrunnlag å gjøre. Vi merker oss at på fire år har belegget på dagtid (grønne søyler) steget fra 37% i 2009 til 69% i 2012. Nattestid (gule søyler) har det økt fra 6%, som var nærmest ingenting, til 39% sist år. Det viser at ladestasjonene gjennom hele døgnet er mer til nytte for elbilistene. Sannsynligvis som et resultat av at kommunen de siste par åra har prioritert å sette opp ladestasjoner i strøk der de forventer god bruk både dag og natt. F.eks. i sentrumsnære bygårdsstrøk som Majorstua, St.Hanshaugen, Grünerløkka og Grønland hvor det er en kombinasjon av arbeidsplasser og boliger.

Det er påfallende at belegget er langt høyere på dag- enn nattestid. Æren for dette må vi aller mest gi de store ladestasjonene i sentrum. Med mange ladepunkt påvirker de statistikken kraftig. Slår vi sammen de tre største uteplassene Kongens gate (36 punkt), Filipstadkaia (36 punkt) og Aker brygge (50), får vi ut følgende tall:

Bruken er ikke utypisk for p-plassene for øvrig i sentrum. Det er mange arbeidspendlere med bil inn til Oslo, men få som ikke om natta har en annen parkerings- eller ladeplass litt nærmere hjemme.

Parkering eller lading

Undersøkelsene viser også forholdet mellom hvem som lader og hvem som bare parkerer. De blå søylene (mørk for dag og lys for natt) viser hvor mange av plassene som brukes til lading. De «røde» søylene angir prosenten av plassene som bare brukes til parkering.

Stigningen har vært markant for ladeutnyttelse, både dag og natt. Nå er det nesten 50% av plassene som på dagtid brukes til lading, mens drøye 30% brukes om natta. Forskjellen dag og natt følger den generelle forskjellen i utnyttelse. Gledelig er det å se at det siden 2010 er en nedadgående trend for dem som bare bruker ladestasjonene til å parkere.

På ladestasjonene er forholdet 3:1 mellom elbilister som lader og dem som kun parkerer. Det betyr at i snitt står 75% av elbilene til lading. Igjen tar vi en kikk på de største ladestasjonene, nå inkludert Saga P-hus (som ikke har nattåpent), som til sammen utgjør 1/3 av alle kommunale ladepunkt. Der er det mer parkering og mindre lading enn ellers i byen. Mens det totalt sett er 1 av 4 elbiler som kun parkerer, er det på de store sentrumsladestasjonene 1 av 3 som parkerer uten å trenge strøm. Det forteller oss også at ladeandelen er ganske høy på mange av de mindre ladestasjonene.

Et lite dypdykk ned i statistikken viser at elbilistene som parkerer på mange av småplassene rundt i bygårdsstrøkene, helst står tilkobla. De trenger tydeligvis også strømmen fordi de ikke har annen enkel tilgang. Om natta har det mange steder ikke vært mulig å finne ikke-ladende elbiler på slike steder.

Frognerparken med sine 14 punkt skiller seg fra de store ladestasjonene i sentrum sjøl om den på mange måter ligner. Her er det kun 1 av 10 som bare parkerer. Kan det ha noe med alle de øvrige p-plassene som er der helt uten tidsbegrensning? Jo, så enkelt er det. Trenger du ikke strøm, er parkering uten knapp tidsbegrensning den vesentligste grunnen til å benytte en ladestasjon.

Hvorfor lader vi mer?

Statistikk er artig og kan spekuleres i så langt fantasien strekker til. Men statistikk forteller ikke årsaken til hvordan ting er. Den viser bare virkeligheten. Den er at flere nå enn før lader og ikke bare parkerer på Oslos ladestasjoner.

LadestasjonLitt rart kan det virke. For sammenligner vi med 2009 har elbilene blitt bedre og med lengre rekkevidde. Likevel står de hyppigere tilkobla når de parkerer på ladestasjonene. Om de virkelig trenger strømmen, det kan vi ikke svare på. Hypotesene kan være så forskjellige:

Tja, det har vi ikke svaret på. I alle fall er vi litt på rett vei når elbilistene nå i større grad ser ut til å forstå at de skal koble seg til på ladestasjonene. Men det var en som hviska meg i øret at tall for strømforbruket vil være interessant å ha. Har ikke det økt i takt med økt frekvens av lading, så hjelper ikke den «moralske ladeplikten» så mye.

Det tettes til på ladestasjonene. Mer enn noen gang før. Slik som på bildet over hvor to LEAF, en Think og tre Buddy har pressa seg inn på fire plasser. Allerede for to år siden kom vi med hjertesukket Trangt på ladestasjonene i Oslo og hadde en serie forslag til avhjelpende tiltak. Men det aller, aller mest viktige vi kan gjøre, er å overlate ladestasjonene til de som trenger dem mest – de som må ha strøm.

Vi elbilister skal være så hensynsfulle. Det er derfor vi kjører elbil, ikke sant?

Vi kommer tilbake med mer detaljer. Hvilken ladestasjon er mest brukt gjennom hele døgnet? Har noen veldig ulikt belegg dag og natt? Osv med det vi kan kalle snadder for ladenerder.

Ladestasjonsbruk