Hopp til innhold

Årsmøtet sa nei til å endre medlemsdemokrati

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

45 medlemmer kom til Elbilforeningens årsmøte i Oslo konserthus i går kveld.

Mest spenning var knyttet til om de fremmøtte ville gi tilslutning til styrets foreslåtte vedtektsendring.

Endringen var ment å gi større demokratisk innflytelse til Elbilforeningens stadig flere medlemmer som bor langt unna Oslo-området.

– Da jeg først kom i kontakt med Elbilforeningen, var vi 100 medlemmer. Nå er vi over 10.000. I starten var medlemsmassen veldig konsentrert om Oslo-området, nå spres den utover landet. Da trenger vi flere lokalforeninger med demokratisk innflytelse, introduserte styreleder Espen Hauge.

– Det vi foreslår er en omlegging fra «one man – one vote» til at lokale tillitsvalgte får stemmerett som delegater på årsmøtet. 

Før det hadde generalsekretær Snorre Sletvold fått fortjent applaus for innsatsen han har lagt ned gjennom tre år. Fra styrelederen vanket både gavekort på en bedre middag for to og obligatoriske blomster.

Én avtroppende – en påtroppende

– Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver i Elbilforeningen. Men jeg kommer nok ikke til å holde kjeft selv om jeg ikke skal være generalsekretær lenger, lovet Sletvold, før arvtaker Christina Bu inntok podiet – og presenterte seg selv offisielt.

– Jeg er veldig spent. 2. juni er første arbeidsdag, og jeg merker at det begynner å nærme seg nå. Dette er egentlig drømmejobben for meg. Jeg har veldig stor tro på elbil, sa Bu, som kommer til Elbilforeningen etter sju år i NAF.

blogg-20140509-bu 800

– Helt fra starten av i NAF har jeg hatt mye samarbeid med Elbilforeningen. Særlig med Hans Kvisle, blant annet med å lage kjøpsveiledningen for elbil, sa Bu.

– Jeg har jobbet mye med politisk påvirkning. Der har vi noen utfordringer fremover som jeg gleder meg til å ta fatt i, sa Bu, og pekte også på at medlemsmassen er i endring. 

– Mannen og dama i gata kjøper elbil nå, og det vil kreve andre ting av Elbilforeningen enn tidligere. Og vi skal mer enn doble medlemstallet før vi begynner å snakke om å endre incentivordningene, konstaterte Bu.

Styrket medlemsdemokrati

På et ellers gemyttlig årsmøte – der det meste av saker gikk gjennom uten særlig diskusjon – var det saken om vedtektsendring som skapte en viss temperatur blant de fremmøtte. Et gjennomgående tema var følelsen av at foreningen fortsatt er liten og at dagens vedtekter ikke opplevdes som noe stort problem blant de fremmøtte, men at noe likevel kanskje bør gjøres på sikt.

Noen var også bekymret for kostnadene forbundet ved å få med deltakere fra hele landet på årsmøtet.

Styremedlem Øyvind Lunde pekte på at medlemstallet i foreningen har vokst meget raskt. Derfor har det vært naturlig å se på hvordan sammenlignbare organisasjoner – som Norges Automobilforbund (NAF) og Syklistenes landsforening (SLF) praktiserer sitt medlemsdemokrati.

Flertall for forslag var ikke nok

Ett medlem i salen lurte på om det er regnet på hva det koster å gjøre mange lokallag operative, med styrearbeid og diverse aktiviteter.

– Vi brukte 250 kroner på kjeks og cola til årsmøtet i Hordaland, opplyste Martin Hagen med glimt i øyet.

– Drift av lokallagene er ikke dyrt. Jeg tror vi må se på dem som en investering, la han til.

Etter at en rekke stemmer hadde ytret seg fra salen, var det likevel klart at forslaget om vedtektsendring hadde møtt motstand. Det til tross for forsikringer fra generalsekretær Snorre Sletvold om at kostnadene er håndterbare, og at Hauge viste igjen til at endringen vil gjøre det enklere å ta vare på engasjementet lokalt.

 

Det endte med at forslaget falt med 23 stemmer. Det var et flertall, men for å vedta endring i vedtektene kreves det et 2/3-flertall.

Styreleder Hauge var likevel fornøyd etter møtet:

– Debatten var konstruktiv, og mange av innvendingene gikk på at det føltes for tidlig. Det gir oss mandat til å komme tilbake med forslaget neste år. Det ble også lansert et forslag jeg har sansen for; nemlig å avholde en elektronisk uravstemning om saken før neste årsmøte, slik at medlemmer i hele landet kan bli hørt. Ellers noterte jeg at flere av motstanderne brukte frasen «never change a winning team», og det er jo en hyggelig tilbakemelding å få, konstaterer Hauge.