Hopp til innhold

Åpnet Norges første doble hurtiglader

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Grønn KontaktNorges første dobbelhurtiglader for elbiler med CHAdeMO-løsning åpnet ved E18 sørgående på Kjellstad utenfor Drammen, rett ved hjertet av elbillandet.

Torsdag formiddag foretok Morten Eriksrød, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune, den offisielle åpningen av den første offentlige hurtigladestasjonen i Buskerud.

 

– Dette gir et veldig godt tilbud til brukerne fordi vi får en stasjon med høy kapasitet, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Hurtigladeren er Norges første tvillinghurtiglader, hvor det er mulig å hurtiglade to CHAdeMO-kompatible elbiler på full effekt. Noe som med dagens elbilbestand er fornuftig for å redusere sannsynligheten for å komme til en hurtigladekø.

Grønn KontaktTotalt har Buskerud fylkeskommune gitt 250.000 kroner til satsingen på ladbare biler i nedre del av Buskerud.

– Det er viktig for fylkeskommunen å delta i prosesser som introduserer andre drivstoff enn bare de tradisjonelle – bensin og diesel. Disse tilhører fortiden – dette er fremtiden, sier Eriksrød.

Hurtigladeren inngår i en korridor fra Oslo til Kongsberg hvor industrien og energibransjen sammen tester fremtidens løsninger for rask og enkel elbillading.

– I vår region ruller kanskje 4.000 av landets elbiler. Utbygging av infrastruktur for lading av biler er godt i gang. Dette er den første hurtigladestasjonen her i området, og det vil komme flere, fortsetter Eriksrød.

Nå kan elbilene ved hjelp av denne hurtigladeren, kjøre langt ned i Vestfold. I sin åpningstale oppfordret igjen Elbilforeningens leder om en hurtigladeutbygging i Vestfold. Han gratulerte Grønn Kontakt med åpningen og for at de er så modige å ta dette løftet.

Under bildet med fylkesordføreren i forgrunnen og Dalane rett bak, gjengir vi Grønn Kontakts pressemelding i sin helhet.Grønn Kontakt

 Nå kan du hurtiglade elbilen din på vei til Sørlandet og Kongsberg

Torsdag 20.september kl 11 åpner Norges første doble hurtiglader ved Kjellstad utenfor Drammen. Laderen gjør det mulig å lade opp to elbiler samtidig på 30 minutter, og inngår i en korridor fra Oslo til Kongsberg hvor industrien og energibransjen sammen tester fremtidens løsninger for rask og enkel elbillading.

Ingen andre steder i verden selges det like mange elbiler per innbygger som i Norge. Ved utgangen av august var det 8 000 elbiler på norske veier. 4.000 av disse kan benytte hurtigladere som fyller opp bilen med strøm på 30 minutter. Dette gjør det mulig å bruke elbiler til turer som var utenkelige for få år siden. Det finnes allerede nærmere 40 slike hurtigladere i Norge.

Lokal utbygging, nasjonalt nettverk

Leif Arne Dalane– Dagens gode elbilsalg gjør det mer og mer interessant å bygge ut ladenettverk. Vi tror utviklingen vil starte med at lokale energiselskaper og andre aktører vil bygge ladestasjoner i sin region. Etter hvert som bilene får lengre rekkevidde, tror vi de lokale nettverkene gradvis vil vokse sammen til en helhetlig nasjonal infrastruktur, sier Leif Arne Dalane, daglig leder i Grønn Kontakt. Han spår at elbilistene kan glede seg til bedre infrastruktur i årene som kommer, men er samtidig opptatt av at det må være enkelt å lade.

– Vi tror det vil bli vanlig for elbilister å abonnere på et ladenettverk, slik som man i dag har et abonnement til mobiltelefonen sin. Dersom alle utbyggere velger egne løsninger, risikerer vi å gjøre det mer komplisert enn nødvendig. Vi utvikler derfor et system som gjør det enkelt for bilistene å lade overalt uten å tegne abonnement for hvert enkelt nettverk, sier Dalane.

Strømkundene blir mobile

Han får støtte av Jan Arild Røise fra Lier Everk:

– Vi i kraftbransjen er vant til stasjonære kunder. Når strømkundene våre nå begynner å kjøre rundt, må vi tilpasse oss og tilby dem det de trenger av strøm der de er, sier Røise. Han spår at strøm vil spille en større og større rolle i transportsektoren over de kommende årene.

Nye løsninger til verdensmarkedet

Leif Næss, leder for samarbeidsprosjektet Electric Mobility Norway, tror at fremveksten av elbiler og hurtigladere i verden i dag kan bidra til flere arbeidsplasser i Norge. – Samarbeid mellom ulike bedrifter vil skape synergier som fører til utvikling av nye produkter og løsninger til elbil-markedet. Korridoren Oslo-Drammen-Kongsberg med verdens høyeste elbiltetthet er en unik arena å teste nye løsninger og hente ut verdifulle brukererfaringer. Disse erfaringene vil sette bedriftene i stand til å lykkes internasjonalt og gjøre denne arenaen attraktiv på verdensbasis, sier Næss.

Om Grønn Kontakt AS

Grønn Kontakt AS er et selskap eid av 21 kraftselskaper. Selskapet skal utføre viktige fellesfunksjoner for eiere og utbyggere av ladeinfrastruktur, blant annet kommersialisering og drift av ladenettverk og avregning mellom nettverksoperatører.

Om Electric Mobility Norway (EMN)

Hovedmålet er å bli et av verdens mest attraktive steder for utvikling og kommersialisering av elbil-baserte løsninger . Deltakerne er Kongsberg Innovasjon, Kongsberg Automotive, Kongsberg Gruppen, Eltek, EB, Vardar, Kongsberg Devotek, Infratek, Sintef, Norpart, ITS Norge, Grønn Kontakt, Qfree, Move About og Høgskolen i Buskerud. Prosjektet er støttet av Transnova, Buskerud fylkeskommune og Arenaprogrammet og ledes av Kongsberg Innovasjon.