Hopp til innhold

4.642 ladepunkt for elbiler i Norge

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

{jcomments on}NOBIL ladestasjoner

Vi har summert hva som er av registrerte ladestasjoner i NOBIL ved årskiftet. I denne omgang presenterer vi den geografiske spredningen.

Ladestasjonseiere og elbilister melder flittig inn nye ladestasjoner til oss. NOBIL gir derfor en god oversikt over hva som er tilgjengelig.

NOBIL Ladestasjoner historiskEt krav er at strømkursen må være minimum 16A og plassene reservert for elbiler. Tilgjengeligheten, det vil si hvem som kan bruke den, varierer mellom å være helt offentlig, bare for besøkende, arbeidstakere, beboere eller etter avtale.

Informasjonen er så godt kvalitetssikra og oppdatert at vi, ubeskjedent nok, utroper oss sjøl til verdens beste ladestasjonsdatabase. Som elbilist kan du finne ladestasjonene f.eks. ved å bruke tjenester som ladestasjoner.no og LadeNå! Alle tjenestene som bruker NOBIL-data, finner du her.

Kommer du over ladestasjoner som ikke er registrert, bare tips oss om dette, da hjelper du alle dine elbilvenner.

Antallet
Et ladepunkt er en stikkontakt med reservert p-plass, og en ladestasjon er en lokasjon som kan ha flere ladepunkt.

NOBIL Ladestasjoner pr fylkeVed utgangen av 2013 var det 1.298 ladestasjoner med 4.642 ladepunkt. Antall ladepunkt har økt med 24% i 2013. Det er en høyere økning enn foregående år, til sammenligning var økningen 20% i 2012 og 17% i 2011. Ikke de store forskjellene – og åpenbart, økningen i antall ladepunkt er langt lavere enn den eksplosive veksten i elbilbestanden.

Ovenfor er det en graf som viser den historiske utviklingen i antall ladepunkt. Tallene før 2010, det vil si før ladestasjonsdatabasen NOBIL kom i drift, skal tas med en liten klype salt. De er ikke like nøyaktige som dagens. Men tilstanden var ganske stusslig. Den virkelig store ladestasjonsutbygginga var i 2010 da Transnova ga nærmere 50 millioner kroner i støtte til etablering av 1.830 ladepunkt. Makan til økning har vi igjen ikke vært i nærheten av. På ett år ble antall ladepunkt mer enn sjudobla. De siste tre åra er ikke antallet en gang dobla. Til tross for at antallet ladbare biler – de som kan bruke ladepunktene – i samme periode er seksdobla.

Vi kan si at denne ladestasjonsutbygginga i 2010 var en heldig timing med elbilveksten som da starta – eller vi kan tillate oss å si at den har vært et viktig bidrag til det kraftig økende elbilsalget.

Fylkene
Kartet ovenfor viser hvordan ladepunktene er fordelt fylkesvis. I bunn av artikkelen er det en tabell som viser antall ladestasjoner og ladepunkt pr fylke. Samt at vi for hvert fylke viser andelen av totalen og hvor mange ladepunkt det var i 2012 og 2010. Vi har også regna ut endringen fra 2010 i prosent. I snitt for hele landet er økningen på 73%. Vi har satt et lite «ansiktsuttrykk» for å beskrive om vi er imponert over det enkelte fylket eller ei. Dessverre er det ikke mange som peker seg positivt ut.

Oslo er fylket med de fleste ladepunktene – og den høyeste veksten. Egentlig litt pussig da utbyggingen til Oslo kommune ikke har vært veldig god de to siste åra. I 2013 ble det kun 43 flere ladepunkt, totalt er det da ved nyttår 467. I følge planene skulle tallet vært 700. Så kommunen har mye å ta igjen samtidig som mange private aktører har satt opp ladepunkt, ikke minst i borettslag og på arbeidsplasser (hvor Oslo kommune gir støtte). Andre som får et smilefjes, er Akershus (fylket har hatt et utbyggingsprogram som har bidratt med nærmere 100 ladepunkt), Oppland (kan i 2013 mest takke Tesla, Jernbaneverket og Valdres Energi), Nord-Trøndelag (igjen Jernbaneverket) og Vest-Agder.

For å si det sånn, det er i liten grad kommunene og offentlige myndigheter som har bidratt til at det enkelte steder har vært en OK vekst. Generelt har involveringa deres vært lav etter at «gratispengene» fra Transnova ble brukt opp i 2010. Vi får håpe denne rangeringa – og ikke minst den synlige mangelen på ladepunkt, kan bidra til at mange løfter seg i løpet av 2014. Det ryktes om at ting er på gang i hvert fall i Østfold, Akershus og Hordaland. Og som dere ser av grafen under, det er stor forskjell mellom de beste og dårligste fylkene hvis vi setter antall ladepunkt opp mot innbyggertallet.

NOBIL Ladestasjoner pr fylke

De store bykommunene
Vi har også trukket ut landets 15 største byer (alle har over 40.000 innbyggere).

NOBIL Ladestasjoner byerÅrets vinner er – basert på lavest antall innbyggere pr ladepunkt – Oslo. Gratulerer! Forrige året var det Bergen som detroniserte Drammen som Norges ladeby nr 1. Nå var det endelig Oslos tur til å ligge på topp, ikke bare i antall ladepunkt, men også i forhold til innbyggertallet.

Forbedringspotensialet er betydelig rundt omkring. I Bergen og Trondheim fortviler elbilistene over mangel på lademuligheter. Vi ser at det ikke er mange nye som har tilkommet der. Og de som er nye i Bergen, er stort sett på arbeidsplasser. I bunn finner vi Fredrikstad og Sandefjord, hvor sistnevnte peker seg ut som den eneste byen hvor lademuligheter forsvinner.

I bunn av tabellen har vi lagt inn Asker og Bærum siden de er blant kommunene med aller flest elbiler. Ganske stor forskjell på antall ladepunkt mellom disse to kommunene. Bærum er kommunen i landet hvor det er tettest av ladepunkt målt mot antall innbyggere. Dette skyldes at de store, nye kontorbyggene på Snarøya er særdeles velutstyrt med lademuligheter. Ikke bare IT-bransje som Telenor, men sannelig ikke dårligere i oljebransjens representanter Statoil og Aker Solutions. Så har disse store selskapene svært mange elbilister ansatt.

I oversiktene våre kunne vi ha trukket inn antall elbiler i hvert fylke og by for å se hvem som matcher best mellom antall elbiler og ladepunkt. Men det synes vi ikke er så viktig. Uavhengig av antallet elbiler i dag, så er det viktigere å bygge en god ladeinfrastruktur slik at mange av innbyggerne kan ta elbilen i bruk. Da er det innbyggertallet som bør være målestokken.

Vi kommer tilbake med flere artikler med detaljer om ladefart, kontakter, tilgjengelighet, tilgang, betaling m.m.

Er du misfornøyd med hva du har sett av utviklinga lokalt – der du bor og kjører elbil? Du kan gjøre noe med det. Forbausende hvordan det hjelper å få litt lokal oppmerksomhet om mangel på ladepunkt. I hvert fall så lenge du presenterer det på en positiv måte – et tiltak som kan bidra til en mindre miljøbelastende transport lokalt. Da kan du få hjelp av media, organisasjoner og politikere til å fremme tiltaket. Tar vi alle i et tak, kan vi få langt bedre resultater enn det som var i 2013.

NOBIL Ladestasjoner pr fylke