Hopp til innhold

2011 endte med 3.123 ladepunkt for elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har summert hva som er av registrerte ladestasjoner i NOBIL. I denne omgang presenterer vi den geografiske spredningen.

NOBIL er databasen hvor alle ladestasjoner i Norge legges inn, og som ulike tjenester bruker for å hjelpe elbilistene til å finne fram til strøm. NOBIL eies og finansieres av Transnova, mens Norsk Elbilforening utvikler og drifter den.

Ikke minst gjøres det en stor innsats av elbilistene som daglig bidrar til at informasjonen er utfyllende og korrekt. Derfor er vi trygge på at minimum 98% av Norges ladestasjoner er med. Et krav er at strømkursen må være 16A og plassene reservert for elbiler. Men tilgjengeligheten kan variere mellom å være offentlig, bare besøkende, arbeidstakere, beboere eller etter avtale. Informasjonen er så godt kvalitetssikra og oppdatert at vi er verdens beste ladestasjonsdatabase, sier vi ubeskjedent – Tusen takk for hjelpa!

LadepunktkartetLandsoversikt

Kartet til høyre viser hvordan ladepunktene er fordelt fylkesvis. I bunn av artikkelen er også en tabell som viser disse talla sammenligna med ifjor, hvilken andel et fylket har av totalen, veksten fra 2010 til 2011 og til slutt antall ladestasjoner.

En liten oppklaring av definisjoner: Et ladepunkt er en stikkontakt med reservert p-plass, og en ladestasjon er en lokasjon som kan ha flere ladepunkt.

I løpet av siste år fikk vi 17% flere ladepunkt. Ved inngangen av året var det 2.680 ladepunkt fordelt på 807 ladestasjoner. Ved utgangen av 2011 hadde vi 3.123 ladepunkt fordelt på 935 ladestasjoner. Langtifra den økningen som var i 2010. Men det hadde heller ingen forventa. 2010 var en særdeles hard satsing med de nærmere 50 millioner kronene fra Transnova.

Fylkesvinnere og -tapere

Oslo har befesta posisjonen som Norges ladestasjonsfylke nr 1. Ikke så rart da det også er der flest elbiler kjører. Mens snittveksten i antall punkter var 17%, presterte Oslo å få hele 184 nye ladepunkt, som var en vekst på 35%. Derfor har også Oslo blitt fylket med færrest innbyggere pr ladepunkt = høyeste tetthet av ladepunkt. Hele 716 ladepunkt har Oslo, noe som er 23% av Norges totale antall ladepunkt. Svært, svært mye er takket være Oslo kommune som både setter opp kommunale ladepunkt og gir kontantstøtte til bedrifter, virksomheter og borettslag.

Se grafen rett nedenfor som viser hvordan ladepunkttettheten er i de forskjellige fylkene. Lenger til venstre fylket ditt er, jo færre er det til å dele på ladepunktene i et fylke. Landsnittet er knappe 1.600 innbyggere pr ladepunkt. På oversikten vår er det til og med Akershus som er under snittet. Disse 7 fylkene kan alle være godt fornøyde, såpass tett er det i toppen av «Charging League».

Sør-Trøndelag er fylket som har størst prosentmessig vekst i antall ladepunkt. Også nabofylket Nord-Trøndelag har økt pent. Forøvrig er det få fylker som peker seg spesielt ut. Mye er rundt snittet, mens f.eks. Hordaland har stått stille. Men så viser oversikten at de likevel er nest best i ladepunkttetthet, så da er det slett ikke galt.

Rogaland kan etterhvert trenge flere ladepunkt. Det er mindre tett med ladepunkt der enn landsgjennomsnittet. Dessuten selges det for tida bra med elbiler der.

En del litt grisgrendte fylker har ikke så mange ladepunkt. Jamnfør at de tre nordligste fylkene ligger dårligst an. Da er det litt mer underlig å finne så få ladepunkt i Vest-Agder (bra elbilsalg nå i Kristiansand) og Vestfold som burde være et elbilparadis. Masse mennesker, mange byer, korte avstander og forholdsvis flatt. Vi har også bekymra oss over salget der. Noe må nok gjøres i dette området for at vestfoldingene skal bli elbilister.

Ladepunkt fylker

Byene

For moro skyld har vi henta ut tallene for Norges 15 største byer (skal vi tro på Wikipedia). På kort sikt er elbil først og fremst et byfenomen, så hvilke av Norges byer er da i stand til å stimulere til mindre forurensende biltrafikk? Og for ordens skyld, vi synes antall innbyggere er mer interessant å måle mot enn antall elbiler. Sistnevnte måltall sier bare noe om fortida. En godt utbygd infrastruktur skal ikke betjene det som har vært, men skape en mer energieffektiv og mindre forurensende framtid.

Ladepunkt i byerSe der, Drammen har holdt stand. Fortsatt er dette Norges ladeby nr 1. Ja, det er ingen tvil om at dette er en by som de ti siste åra virkelig har modernisert seg. Nå har det blitt riktig trivelig der, både for folk flest og elbilister.

Oslo, Bergen og Trondheim gjør det alle jamnt og greit. Bodø har en annen dark horse som har sneket seg inn på toppen. Mye skyldes Moving Citys ladestasjoner i sentrum og Avinors satsing på Bodø lufthavn.

Trioen i bunnen må vi kunne kalle verstinger. Der er det ikke mye satsing på elbil.

Fredrikstad er en underlig motsats til Sarpsborg. Det ser vi også på tallene for elbilsalg i 2011, hvor det ble solgt 3,5 ganger så mange elbiler i Sarp som Frækstad.

To av byene tilhører bekymringsfylket Vestfold. Uffda, kanskje ikke pent å omtale det slik. Men både Sandefjord og Larvik (0 ladepunkt!) er triste greier. I høst forespurte vi ordføreren i Sandefjord kommune om hva planene er. Svaret var klart og tydelig:
«Det foreligger for tiden ingen planer om å etablere ladestasjoner på offentlige plasser i Sandefjord.»
Oppmuntrende? Nei…

Bare så det er sagt, Tønsberg er bare en antydning bedre, men mangler et par tusen innbyggere for å være blant de 15 største byene. Beste by i Vestfold – og et hederlig unntak – er Horten som ligger på landsgjennomsnittet.

Norge best i verden?

Sånn i forbifarten har vi kommet over noen antall for ladepunkt i andre land. Da forstår vi at vi elbilister har et godt tilbud her hjemme. Noen eksempler:

Dette var noen få eksempler. Minner om at det sammenlignbare tallet for Norge er 1.600. En null mindre kan gjøre stor forskjell. Vi kan sikkert sjekke opp i Sverige, Frankrike og Tyskland. Neppe særlig sterk konkurranse. Muligens bedre i Nederland hvor det nå rulles ut en flott infrastruktur i f.eks. Amsterdam. Hjelp oss gjerne med sammenlignbare tall.

Dette var en liten oppsummering av NOBIL-tall for 2011. Vi kommer nok tilbake med litt mer. I mellomtida kan du leite opp ladestasjonene du trenger på Ladestasjoner.no og mobilappen LadeNå!

Ladepunkt i fylker